Huid- en nagelaandoeningen

Langdurige voetwonden

Langdurige voetwonden komen vaak voor bij mensen die lijden aan diabetes of mensen waarvan hun gevoeligheid achteruit is gegaan. Diabetici moeten extra veel aandacht besteden aan hun voeten omdat ze vaak kampen met problemen ter hoogte van de zenuwen (neuropathie). Het gevoel voor warm/koud en het pijngevoel in de voeten verdwijnt langzaam maar zeker.

Wanneer de loopfunctie incorrect is, ontstaat er druk en wrijving op en onder de voet, terwijl de patiënt daar weinig of niets van voelt en gewoon blijft doorlopen. Dit kan leiden tot vrij ernstige voetwonden (ulcera) en soms is amputatie onvermijdelijk! Het is van uiterste belang deze voetwonden goed op te volgen, te ontlasten en te verzorgen.

Bij een podoloog kunt u als diabetes patiënt 2 maal per jaar terecht voor een volledig podologische screening. Hier gaan we na of de persoon al of niet risico’s heeft om voetproblemen te krijgen. Tijdens de screening heeft men extra aandacht aan het schoengedrag, voethygiëne en voetzorg.