Onderzoek 

Een consultatie start met een anamnese, dit is een vraaggesprek voor het opmaken van het patiëntendossier en om inzicht in het probleem te krijgen.

Screening

Daarna wordt een screening uitgevoerd om de patient met de betrokken zone in zijn totaliteit te inspecteren en onderzoeken. In podologische termen houdt het in dat men een aantal specifieke testen en/of onderzoeken gaat uitvoeren om risicofactoren op te sporen of om een aanvullende diagnose te stellen. Meestal is een screening van preventieve aard, soms geeft het echter ook een idee over de algemene toestand van een persoon.

Door het inspecteren van de stand van de voeten alsook door het bekijken van de huid en de nagels van de voeten kan de noodzaak van een specifieke podologische behandeling bepaald worden. Samen met de patiënt wordt overlegt om tot een behandeling over te gaan.

Klinisch onderzoek

Het klinisch onderzoek volgt na de specifieke vraagstelling rond de klacht of het probleem dat zich bij de patiënt voordoet en gaat veelal vooraf aan het biomechanisch onderzoek.

Het klinisch onderzoek bestaat uit het bekijken van de patiënt als geheel, met de nadruk op het inspecteren en palperen van de pijnlijke zone om zo een totaal beeld te kunnen vormen van de toestand waarin de patiënt zich bevindt. Het bepalen van de temperatuur, kleur, drukgevoeligheid en zwelling van een bepaalde zone kan belangrijk zijn om zicht te krijgen op de ernst van de blessure.

Indien nodig wordt ook de beweeglijkheid en soepelheid van bepaalde gewrichten gecontroleerd, alsook de spierkracht en spierlengte ter hoogte van de onderste ledematen.

Biomechanisch onderzoek

Een biomechanisch onderzoek betreft het uitvoeren van specifieke hoekmetingen naar de stand, bewegingsmogelijkheid en mogelijke afwijkingen van de voet en/of het onderste lidmaat.

De metingen worden vanuit verschillende uitgangshoudingen uitgevoerd, uitmondend in een gang/loopanalyse. De metingen hebben als uiteindelijk doel om biomechanische afwijkingen op een objectieve manier aan het licht te brengen en zodoende een mogelijke verklaring voor de aandoening of klacht te vinden.

Vanuit de biomechanische metingen kan de podoloog bijvoorbeeld ook de correctie van een zool berekenen.

Ganganalyse

Een ganganalyse wil functionele, dynamische afwijkingen aan het licht brengen. De patiënt stapt of loopt op de begane grond of op een loopband, ondertussen wordt dit gefilmd. Na de ganganalyse worden de beelden zorgvuldig bestudeerd en geanalyseerd.

De resultaten van de ganganalyse worden in verband gebracht met de meetuitslagen van het biomechanisch onderzoek, er wordt gezocht naar oorzaken en gevolgen van bepaalde afwijkingen en/of klachten.

Op basis hiervan kunnen verschillende behandelingsmogelijkheden besproken worden en in overleg met de patiënt kan de meest efficiënte behandeling opgestart worden.

Plantaire drukmetingen

Bij het stappen heeft de voet contact met de grond, de voet oefent zelfs een bepaalde druk uit op de grond. Kijk maar eens achter je op het strand… je laat een afdruk na in het zand! De druk waarmee dit gebeurt kan gemeten worden met een drukmeetsysteem. Bij een plantaire drukmeting kan de druk onderaan de voet blootsvoets gemeten worden. Een drukmeting kan uitgevoerd worden om te bepalen waar een ontlasting van een specifieke zone (bijv. een wonde) geplaatst moet worden in een zool.

Afbeelding praktijkruimte podologiepraktijk Liesbeth D'Hulster